De Nederlandse overheid geeft elk jaar miljarden euro’s uit om duurzame economische groei in ontwikkelingslanden te bevorderen. Daarnaast werkt Nederland aan stabiliteit en veiligheid in de wereld en de bescherming van mensenrechten. Wij onderzoeken of het Rijk het geld voor deze doelen goed besteedt.

Recente publicaties

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (2017)

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking subsidieert drie revolverende fondsen die gericht zijn op de ontwikkeling van de private sector in ontwikkelingslanden. Een revolverend fonds financiert via garanties, leningen en deelnemingen. De bedoeling is dat er geld terugvloeit in het fonds dat opnieuw kan worden uitgegeven. Het Rijk gebruikt steeds vaker revolverende fondsen. Wij onderzochten of de fondsen die worden ingezet voor ontwikkelingssamenwerking, functioneren zoals ze zijn bedoeld.

Eindverantwoording van de hulpgelden 2010-2014 voor Haïti (2016)

Van januari 2010 tot en met eind 2013 heeft een actie gelopen voor hulp aan Haïti. Dat land werd in januari 2010 zwaar getroffen door een aardbeving. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) haalden tijdens de actie € 112 miljoen op. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hier € 41,7 miljoen aan bijgedragen. Kort na de ramp hebben wij in overleg met de SHO en op verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken besloten om de besteding en de verantwoording van het overheidsgeld te controleren. In dit rapport onderzoeken we het laatste verslag van de SHO en maken we de balans op van de verantwoording van de hulpactie voor Haïti, ook op basis van onze voorgaande rapporten (Algemene Rekenkamer 2011, 2012, 2013 en 2014).