Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 Staten-Generaal

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2020 en de bedrijfsvoering van de Staten-Generaal.

Onze conclusies

De Eerste Kamer en Tweede Kamer voeren als Hoge Colleges van Staat zelf het beheer over hun begroting en administraties. De minister van BZK vervult hierbij een coördinerende rol. De Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn voor hun begroting en verantwoording gebonden aan de vereisten uit de Comptabiliteitswet. Zij zijn niet gebonden aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Wij ondersteunen de ambitie van beide Hoge Colleges om wel aan de BIO te willen voldoen. Met name de Tweede Kamer laat verbeteringen in de informatiebeveiliging zien. De Eerste Kamer heeft nog de nodige stappen te zetten. Daarnaast zien wij risico’s in het financieel beheer van de Eerste Kamer. Wij vragen aan de Eerste Kamer aandacht te besteden aan de verbetering van de informatiebeveiliging en het financieel beheer.

Informatiebeveiliging nog niet op orde

In het verantwoordingsonderzoek 2019 beoordeelden wij de informatiebeveiliging van de Tweede Kamer als een aandachtspunt. We bevalen aan het incidentmanagement en het risicomanagement te verbeteren. We constateren dat Tweede Kamer in 2020 verbeteringen in de informatiebeveiliging heeft doorgevoerd. Ondanks deze voortgang concluderen we dat de Tweede Kamer de risico’s op informatiebeveiliging nog niet voldoende beheerst. Wij handhaven daarom het aandachtspunt.

In het verantwoordingsonderzoek 2019 bevalen wij de Eerste Kamer aan om risicogericht te bepalen welke maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging als eerste genomen moeten worden, dit is opgevolgd. Ook bevalen we aan om een In Control Verklaring (ICV) op te stellen. Deze aanbeveling is niet opgevolgd door de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer beheerst de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging onvoldoende en wij beoordelen dit als een onvolkomenheid. Wij bevelen de Eerste Kamer aan om op het gebied van informatiebeveiliging meer samen te werken met de Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman.

Financieel beheer Eerste Kamer moet verbeterd worden

In 2020 heeft de Eerste Kamer een contract met een leverancier afgesloten voor de levering en installatie van de audiovisuele apparatuur in de tijdelijke huisvesting aan het Lange Voorhout. De Eerste Kamer heeft in 2020 2 voorschotbetalingen aan deze leverancier gedaan van in totaal € 1,9 miljoen. Hierbij is geen vorm van waarborg gevraagd zoals voorgeschreven in de Regeling Financieel Beheer, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Op dit contract heeft de Eerste Kamer een financieel risico gelopen. Daarnaast bleek de Eerste Kamer voor een aantal verplichtingen en uitgaven niet in staat om voldoende informatie aan te kunnen leveren, zodat wij kunnen beoordelen of inkooptrajecten rechtmatig zijn verlopen, of het juiste bedrag aan verplichtingen is geboekt en of het product of dienst volgens afspraak is geleverd. Dit leidt tot onzekerheden over de uitgaven en verplichtingen en een onvolkomenheid in het financieel beheer.

SG oordeel
SG onvolkomenheden

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer