Open data

Belang van meer open data bij de overheid
 

De Algemene Rekenkamer maakt zich sterk voor het publiekelijk ontsluiten van zoveel mogelijk overheidsinformatie in de vorm van open data. Open data zijn een waardevol instrument om te bevorderen  dat de overheid zuinig, zinnig en zorgvuldig omgaat met het geld van ons allemaal. 

Bij open data gaat het om openbare gegevens van ministeries en andere publieke instellingen, die online als data beschikbaar gesteld worden, toegankelijk voor iedereen. We doen onderzoek naar trends in het ontsluiten van data door de overheid en we organiseren activiteiten waarmee we het belang van open data onder de aandacht brengen.

Collegelid Francine Giskes: “De rijksoverheid is serieus bezig de hoeveelheid open data steeds groter te laten worden. De Algemene Rekenkamer heeft dat de afgelopen jaren in een serie trendrapporten laten zien. De uitdaging is deze datasets zo toegankelijk, onderling vergelijkbaar en combineerbaar mogelijk te laten zijn. Dat verhoogt de toegankelijkheid en bruikbaarheid.”

Inzicht als basis voor vertrouwen

Hoe meer overheidsdata publiekelijk toegankelijk is, hoe groter de kans op directe ‘controle’ door burgers zelf. En des te minder het gevoel dat de burger informatie wordt onthouden. Dit past bij de ambitie van het zijn van een open overheid. Natuurlijk kan een burger ook nu al inzicht krijgen in het presteren en functioneren van de overheid. Bijvoorbeeld via (jaar)verslagen of onderzoek.  Maar die informatie is onvermijdelijk  altijd gefilterd. Soms zal dat voldoende zijn, maar er zijn ook situaties waarin iemand preciezer wil weten hoe iets zit. Met de huidige technische middelen om data online aan te bieden is er veel mogelijk om in die behoefte te voorzien.

Ontwikkeling aanbod open data op data.overheid.nl

Ontwikkeling aanbod open data op data.overheid.nl
maanddata overheid nlNationaal GeoregisterCBSDataplatformOverigTotaal
jan-1537328853258
feb-1537328773250
mrt-1537328103183
apr-15334220036646198
mei-15335256533656265
jun-15329250037626591
jul-15338284938517038
aug-15340,52894,53871,57106,5
sep-15343294038927175
okt-15339274039467025
nov-15352301738557224
dec-15378302038557253
jan-16382304538557282
feb-16391312038557366
mrt-16429320038551037587
apr-16438314838561727614
mei-16448320738561727683
jun-16447320438561727679
jul-16451321038561727689
aug-16451321038561727689
sep-16509352044036571729261
okt-16524358244147011729393
nov-16546389044387191729765
dec-165703896458081417210032
jan-175864031459589017010272
feb-176294031460987417010313
mrt-176263909471191717010333
apr-17624390942499171759874
mei-176154044435995447310445
jun-177363861436296047310392
jul-178484164438096447610832
aug-178384351439497547611034
sep-1783649904408102641611676
okt-1784250954414105241611819
Data.overheid.nl (https://data.overheid.nl/statistieken) Brontabel als csv (1 kB)

Stuiveling Open Data Award (SODA)

Bij het afscheid van Saskia Stuiveling als president van de Algemene Rekenkamer in 2015 stelde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Stuiveling Open Data Award (SODA) in, als eerbetoon aan haar vooruitziende blik en grote inzet op dit vlak. De SODA is bedoeld om innovatief gebruik van open data te belonen en wordt jaarlijks uitgereikt.

Accountability Hack

Samen met de Open State Foundation hebben we inmiddels twee keer een zogenoemde Accountability Hack georganiseerd. Daarbij worden enthousiastelingen op het gebied van werken met data uitgenodigd en uitgedaagd op één (lange) dag slimme toepassingen te verzinnen en te  ontwikkelen op basis van een flink aantal open datasets van diverse ministeries. Met een aantal prijzen als aanmoediging en beloning. 
Met onderzoek, waarbij we ook werken met (grote) datasets, en  andere activiteiten proberen we het belang van open data op de agenda te krijgen en te houden.  En de Algemene Rekenkamer publiceert jaarlijks haar uitgaven  als open data, bij het jaarverslag.