Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 Gemeentefonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2020 en de bedrijfsvoering van het Gemeentefonds.

Onze conclusies

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Financiën leggen in hun jaarverslag over het gemeentefonds verantwoording af over de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten.
Onze oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het jaarverslag van het gemeentefonds zijn positief.

Voor het oordeel over financieel en materieel beheer en overige aspecten in de bedrijfsvoering wordt u verwezen naar ons rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (Algemene Rekenkamer, 2021).

Financieel oordeel

Gemeentefonds oordeel

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie ministers en nawoord Algemene Rekenkamer