Input voor rondetafelgesprek modernisering Comptabiliteitswet

Op 12 juni 2013 heeft de minister van Financiën de Hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet, met een bijlage over de premie-gefinancierde uitgaven in de zorgsector, aan de Tweede Kamer gestuurd.’ De commissie voor de Rijksuitgaven heeft de Algemene Rekenkamer uitgenodigd haar zienswijze op de Hoofdlijnennotitie en bijlage kenbaar te maken aan de Tweede Kamer, mede ten behoeve van de deelnemers aan het rondetafelgesprek dat de commissie op 11 november as. organiseert over de modernisering van de Comptabiliteitswet.