Aandachtspunten bij ontwerpbegroting 2021

Op 1 oktober 2020 stuurt de Algemene Rekenkamer brieven met aandachtspunten over de ontwerpbegroting 2021 van de volgende ministeries: Buitenlandse Zaken, Defensie, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Eerder stuurden wij soortgelijke brieven over de ontwerpbegrotingen van Financiƫn en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Publicaties