2022

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2022.

U kunt direct doorklikken naar het betreffende document.

Publicaties 2022
Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer Soort publicatie
13 januari 2022 Brief aan de Tweede Kamer Aandachtspunten bij coalitieakkoord voor debat regeringsverklaring 35 788 Brief
26 januari 2022 Kijk op inspectierapporten; Onderzoek naar het effect van 3 rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid 35 925 Rapport
14 maart 2022 Brief aan de Tweede Kamer Verzoek kabinet onderzoek kosten MH17 33 997 Brief TK
17 maart 2022 Corona update Webpulicatie
23 maart 2022 In de zorg, uit het zicht; Krijgen patiënten goede forensische zorg? 33 628 Rapport
31 maart 2022 Verslag van werkzaamheden 2021 31 865 Jaarverslag
5 april 2022 Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid 31 066 Rapport
14 april 2022 Een zorgelijk gebrek aan daadkracht; Onderzoek naar de effectiviteit van zorgfraudebestrijding 28 828 Rapport
18 mei 2022 Algoritmes getoetst; De inzet van 9 algoritmes bij de overheid 26 643 Rapport
18 mei 2022 Geïntegreerd Jaarverslag Algemene Rekenkamer 2021 36 099 Jaarverslag
18 mei 2022 Brief aan de Tweede Kamer Coronarekening 35 420 Webpublicatie
18 mei 2022 Staat van de rijksverantwoording 2021 36 100 VO Rapport
18 mei 2022 Verantwoordingsonderzoek 2021 36 100 VO Rapport
8 juni 2022 Strafrechtelijk afpakken van crimineel vermogen; Veel gezaaid en beperkt geoogst 29 911 Rapport
8 juni 2022 Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021 31 477 Rapport
22 juni 2022

Een Nederlandse uitkering in het buitenland; Dienstverlening en handhaving door het UWV bij export van uitkeringen.

26 448 Rapport
23 juni 2022 Aanpak woningtekort 32 847 Rapport
22 augustus 2022 Brief aan de staatssecretaris van BZK over voorgestelde wijzigingen in de governance en statuten van Stichting ICTU. 26 643 Brief
27 september 2022 Brief aan de Tweede Kamer Actualisatie scenario’s aardgasbaten 1966-2021 33 529 Brief
28 september 2022

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2023:

36 200 Brief
28 september 2022 Brief aan de Tweede Kamer Rode draden uit onze onderzoeken naar de ontvangsten van het Rijk 36 200 Brief
29 september 2022 Focus op strategische voorraden 32 852 Rapport
4 oktober 2022 Brief aan de Tweede Kamer Focusonderwerp verantwoording 2022 31 865 Brief
6 oktober 2022

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023:

36 200 Brief
18 oktober 2022 Toegevoegde waarde EU-subsidies in Nederland 34 394 Rapport
30 november 2022 Brief aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over oprichting stichting noodfonds energiearmoede 36 200 Brief
6 december 2022 Update Coronarekening Webpublicatie
6 december 2022 Bosbeheer in beeld; Over (Staats)bosbeheer en bossenstrategie 33 567 Rapport
6 december 2022 Brief aan de Tweede Kamer Vacature collegelid van de Algemene Rekenkamer 34 153 Brief
13 december 2022 Warmtefonds: geen gratis geld; Kosten, resultaten en lessen voor revolverende fondsen 32 847 Rapport