Verslag van werkzaamheden 2021

Afronden en vooruitkijken in tijden van corona

Het afgelopen jaar stond voor de Algemene Rekenkamer in het teken van afronden en vooruitkijken. Grote thema’s die we de afgelopen 5 jaar intensief onderzochten, zijn in 2021 afgerond. Tegelijkertijd hebben we onze strategie voor de komende 5 jaar gepresenteerd. En ondanks de aanhoudende uitdagingen die corona met zich meebracht, hebben de medewerkers van de Rekenkamer het afgelopen jaar 68 publicaties verzorgd over de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de uitgaven van de Rijksoverheid.
 

In het jaarlijkse verslag blikt de Algemene Rekenkamer terug op haar werkzaamheden. Net zoals in 2020, werkten we in 2021 een groot gedeelte van het jaar vanuit huis. Dat blijft uitdagingen met zich meebrengen, in het contact met de ministeries en met belanghebbenden in binnen- en buitenland. Desondanks was het aantal publicaties in 2021 (68) vergelijkbaar met het aantal publicaties in 2020 (67); een teken dat nieuwe werkwijzen steeds beter worden benut.

Afronding vijfjarige onderzoeksprogramma’s

We hebben in 2021 een aantal vijfjarige onderzoeksprogramma’s afgerond naar onder meer toekomstbestendige overheidsfinanciën, doorontwikkeling van het Verantwoordingsonderzoek en de premiesectoren zorg en sociale zekerheid. Deze onderzoeksprogramma’s dienen niet uitsluitend voor het uitvoeren van onderzoek maar ook voor kennisopbouw en het ontwikkelen van methoden en technieken. In
de komende jaren blijven wij programmatisch werken. Zo zijn wij gestart met een nieuw programma rond de transitie naar een andere energievoorziening.
 

Nieuwe strategie Vertrouwen in verantwoording

We presenteerden afgelopen jaar onze nieuwe strategie voor de periode 2021-2025. In de strategie Vertrouwen in verantwoording hebben wij een aantal keuzes gemaakt die richtinggevend zijn voor onze inzet. Zo doen we ons onderzoek nadrukkelijker vanuit het perspectief van burgers en bedrijven. Daarnaast beperken we ons niet alleen tot het analyseren van de doelmatigheid van overheidsbeleid, maar geven er ook vaker een oordeel over. Ten slotte krijgen IT en databeheer een prominentere plek in onze werkzaamheden, onder andere in ons jaarlijkse verantwoordingsonderzoek.

Internationale samenwerking

Het jaar 2021 markeerde het eind van ons 10-jarig lidmaatschap van het bestuur van EUROSAI, de koepelvereniging van nationale rekenkamers in Europa. Daarnaast hebben we samengewerkt met nationale rekenkamers in het buitenland bij onder meer een doelmatigheidsonderzoek in de Afrikaanse olie- en gasindustrie en het Sharakaprogramma, een vijfjarige samenwerking met de rekenkamers van Algerije, Irak, Jordanië, Marokko, de Palestijnse gebieden, Sudan en Tunesië als onderdeel van een breder programma om de democratische rechtstaat in die landen te bevorderen.