Wijziging governance en statuten Stichting ICTU; overleg met Algemene Rekenkamer

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over voorgestelde wijzigingen in de governance en statuten van Stichting ICTU. 

Deze brief is op 7 juni 2022 door de Algemene Rekenkamer gestuurd aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. De staatssecretaris heeft de Eerste en Tweede Kamer op 16 augustus 2022 geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen in de governance van Stichting ICTU. Daarom publiceert de Algemene Rekenkamer de brief nu ook op haar website.

Er is in dit geval geen sprake van het oprichten van een nieuwe stichting. De voorhangprocedure die bij oprichting van toepassing is, en het voorafgaande overleg met de Algemene Rekenkamer, hoefde om die reden formeel dan ook niet gevolgd te worden. Vanwege de aard van de wijzigingen heeft de staatssecretaris van BZK deze stappen toch willen nemen en vooraf overleg gevoerd met de Algemene Rekenkamer.