Coronarekening: totale uitgaven maatregelen bedragen 87,6 miljard in 2020-2023

De uitgaven aan de bestrijding van de coronacrisis zijn in 2022 lager dan begroot en worden in 2023 verder teruggebracht. De begrote uitgaven in 2022 komen volgens de Miljoenennota uit op € 19,9 miljard. Dit is € 3,4 miljard minder dan op Verantwoordingsdag 2022 was voorzien. In de Miljoenennota is € 5,5 miljard begroot voor uitgaven aan coronacrisismaatregelen in 2023. 

Dit blijkt uit de jongste editie van de Coronarekening, waarin de Algemene Rekenkamer sinds het begin van de pandemie begrote en gerealiseerde uitgaven in een dashboard bijhoudt. De grootste afnames in begrote uitgaven voor 2022 zijn te vinden bij de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De uitgaven aan de NOW zijn met € 3,4 miljard sterk naar beneden bijgesteld tot € 1,2 miljard, de uitgaven voor testcapaciteit zijn met € 1,3 miljard afgenomen naar € 2,8 miljard en de uitgaven aan de TVL zijn met 0,8 miljard afgenomen naar € 3,6 miljard. Aan de andere kant is de steunmaatregel KLM als 
coronacrisismaatregel aan de begroting toegevoegd. Hiervoor is € 0,8 miljard begroot voor 2022.

In de Miljoenennota zijn voor 2023 minder coronacrisismaatregelen begroot. Ook nemen enkele maatregelen sterk in omvang af. Het meeste geld is begroot voor onderwijsachterstanden (Nationaal Programma Onderwijs) en de GGD’en en Veiligheidsregio’s (beide € 1,3 miljard). Voor testcapaciteit is € 0,6 miljard begroot. De sterkste afname in begrote uitgaven is te vinden voor de TVL. Hiervoor was in 2022 € 3,6 miljard gereserveerd. In 2023 gaat dit naar € 0,3 miljard. Dit betreft alleen nabetalingen voor bedrijven die eerder te weinig TVL hebben ontvangen. 

Over de hele periode van 2020-2023 komen de uitgaven van de rijksoverheid aan coronacrisismaatregelen naar verwachting uit op € 87,6 miljard. Op Verantwoordingsdag, 17 mei 2023, komt er een nieuwe update van de Coronarekening. Daarin gaat de Algemene Rekenkamer nader in op de in 2022 gerealiseerde uitgaven.