2016

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2016.

U kunt direct doorklikken naar het betreffende document. 

Publicaties 2016
Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer Soort publicatie
19 januari 2016 Brief aan de Tweede Kamer Monitoring Vervanging F-16 / Verwerving F-35 26 488 nr. 400 Brief
27 januari 2016 EU-trendrapport 2016 Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie 26 488 nr. 400 Rapport
27 januari 2016 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering webdossier EU-governance 34 394 nr. 1 Brief
4 februari 2016 Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt Niet-dossierstuk 2016D03252 Rapport
11 februari 2016 Intensivering toezicht en invordering bij de Belastingdienst Voorbeeld van een ‘business case’ bij de rijksoverheid 31 293 nr. 279 Rapport
18 februari 2016 Brief aan de Tweede Kamer invulling focusthema binnen verantwoordingsonderzoek 31 865 nr. 77 Brief
3 maart 2016 Brief aan de Tweede Kamer Verzoek tot advies over Voorontwerp voor een Klimaatwet 32 813 nr. 120 Brief
24 maart 2016 Verslag 2015 34 440 nr. 1 Rapport
24 maart 2016 Strategie 2016-2020 Inzicht als basis voor vertrouwen Geen kamerstuk Rapport
24 maart 2016 Trendrapport open data 2016 32 802 nr. 24 Rapport
24 maart 2016 Begrotingsreserves Het opzij zetten van geld als begrotingsinstrument 31 865 nr. 78 Rapport
31 maart 2016 Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking: het financieringskanaal bedrijfsleven Stand van zaken 2014 32 803 nr. 6 Rapport
31 maart 2016 Eindverantwoording van de hulpgelden 2010-2014 voor Haïti 32 293 nr. 19 Rapport
20 april 2016 Aanpak van laaggeletterdheid 28 760 nr. 56 Rapport
21 april 2016 Bekostiging Rechtspraak: gevolgen voor doelmatigheid 29 279 nr. 317 Rapport
11 mei 2016 Brief aan de Tweede Kamer verzoekonderzoek UWV 26 448 nr. 567 Brief
18 mei 2016 Verantwoordingsonderzoek 2015 34 475 VO
18 mei 2016 Staat van de rijksverantwoording 2015 34 475 nr. 2 VO
18 mei 2016 Rapport bij de Nationale verklaring 2016 34 394 nr. 3 VO
18 mei 2016 Re-integratie van oudere werklozen Rapport behorend bij verantwoordingsonderzoek naar begrotingshoofdstuk XV 34 475 XV nr. 2 VO
18 mei 2016 Fiscale tegemoetkoming voor experts uit het buitenland: de 30%-regeling Rapport behorend bij verantwoordingsonderzoek naar begrotingshoofdstuk IX 34 475 III nr. 2 VO
18 mei 2016 Energielabel voor koopwoningen Rapport behorend bij verantwoordingsonderzoek naar begrotingshoofdstuk XVIII 34 475 XVIII nr. 2 VO
18 mei 2016 Landelijke prioriteiten politie Rapport behorend bij verantwoordingsonderzoek naar begrotingshoofdstuk VI 34 475 VI nr. 2 VO
18 mei 2016 Exploitatie van de Betuweroute Rapport behorend bij verantwoordingsonderzoek naar begrotingshoofdstuk XII 34 475 XII nr. 2 VO
18 mei 2016 Brief aan de Tweede Kamer Ontwikkelingen interventies kredietcrisis 31 941 nr. 12 Brief
1 juni 2016 Brief aan de Tweede Kamer Verzoekonderzoek Handhavingsbeleid Belastingdienst 31 066 nr. 272 Brief
16 juni 2016 Brief aan de Tweede Kamer Update webdossier Vervanging F-16 / Verwerving F-35 Niet-dossierstuk 2016D25085 Brief
30 juni 2016 Aanpak problematische schulden 24 515 nr. 358 Rapport
13 juli 2016 Inzicht in publiek geld Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording 31 865 nr. 86 Rapport
8 september 2016 Vernieuwing stelsel voor digitale identificatie en authenticatie (eID-stelsel) 26 643 nr. 421 Rapport
29 september 2016 Aandachtspunten bij de begroting 2017 van het Ministerie van Financiën, de Nationale Schuld en de Miljoenennota 2017 34 550 IX nr. 7 Brief
29 september 2016 Brief aan de Tweede Kamer Actualisering website Kredietcrisis 34 550 IX nr. 7 Brief
29 september 2016 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk XVIII) van de minister voor Wonen en Rijksdienst 34 550 XVIII nr. 4 Brief
3 oktober 2016 Kosten en opbrengsten van saldoverbeterende maatregelen 2011-2016; Zicht op zes jaar bezuinigen en lasten verzwaren 34 550 nr. 30 Rapport
5 oktober 2016 Brief aan de Tweede Kamer Vervanging onderzeebootcapaciteit 34 225 nr. 15 Brief
6 oktober 2016 Vastgoed universiteiten Deel 1: Financieel toezicht op de sector 33 495 nr. 100 Rapport
6 oktober 2016 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 34 550 VI nr. 6 Brief
6 oktober 2016 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017-2021 en het ontwerpbeheerplan 2017 van de nationale politie 34 550VI nr. 6 Brief
6 oktober 2016 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 van het Ministerie van OCW 34 550 VIII nr. 9 Brief
6 oktober 2016 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 van het Ministerie van I&M 34 550 XII nr. 6 Brief
6 oktober 2016 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 van het Ministerie van SZW 34 550 XV nr. 6 Brief
6 oktober 2016 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 van het Ministerie van VWS 34550 XVI nr. 9 Brief
6 oktober 2016 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 van het Ministerie van Economische Zaken 34 550 XIII nr. 5 Brief
6 oktober 2016 Brief aan de Tweede Kamer amendementen op het wetsvoorstel voor de Comptabiliteitswet 2016 34 426 nr. 27 Brief
7 oktober 2016 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van de minister voor BHOS 34 550 V nr. 5 Brief
7 oktober 2017 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 van het Ministerie van BZK 34 550 VII nr. 6 Brief
10 oktober 2016 Brief aan de Tweede Kamer Nota van wijziging Comptabiliteitswet 2016 34 426 nr. 28 Brief
21 oktober 2016 Brief aan de Tweede Kamer Investeringsagenda Belastingdienst Verzoek Staatssecretaris van Financiën voor onderzoek 31 066 nr. 311 Brief
3 november 2016 Brief aan de Tweede Kamer Transparantie en verantwoording NAVO-uitgaven 28 676 nr. 256 Brief
3 november 2016 Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie 34 550 X nr. 13 Brief
16 november 2016 Brief aan de Tweede Kamer Focus op beleidstoetsing 31 865 nr. 88 Brief
16 november 2016 Brief aan de Tweede Kamer Wijziging publicatiedatum UWV 26 448 nr. 581 Brief
22 november 2016 Brief aan de Tweede kamer Actualisering webdossier EU-governance Niet dossier-stuk 2016D45004 Brief
22 november 2016 Brief aan de Tweede Kamer EU-gerelateerde aandachtspunten ontwerpbegroting 2017 34 550-V nr. 11 Brief
30 november 2016 Handhavingsbeleid Belastingdienst 31 066 Rapport
6 december 2016 Zorgakkoorden Uitgavenbeheersing in de zorg deel 4 33 060 Rapport
13 december 2016 ICT politie 2016 Vervolgonderzoek naar ICT-governance en de basisvoorzieningen voor handhaving en opsporing bij de nationale politie 29 350 Rapport
15 december 2016 Instandhouding hoofdwatersysteem 27 625 Rapport
20 december 2016 Brief aan de Tweede kamer Parlementair onderzoek Breede welvaartsbegrip 34 298 Brief