Investeringsagenda Belastingdienst (verzoek staatssecretaris van Financiën voor onderzoek)

Brief aan Tweede Kamer over het verzoek van staatssecretaris van Financiën naar onderzoek van de uitgaven tot en met september 2016 van de Investeringsagenda Belastingdienst. De Algemene Rekenkamer stemt in met dit verzoek.  We geven gelijk een overzicht van andere lopende onderzoeken bij de Belastingdienst.