Nota van wijziging Comptabiliteitswet 2016

Brief aan tweede kamer over onze instemming om wettelijk te regelen dat het kabinet in de toelichting op voorstellen, voornemens en toezeggingen altijd ingaat op de doeltreffendheid en de doelmatigheid.