Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Kamer krijgt geen totaalplaatje klimaatuitgaven

Hoeveel geeft het kabinet uit aan klimaatmaatregelen? Het parlement krijgt geen eenduidig en compleet overzicht van de betrokken ministers. Definities van wat onder klimaatbeleid valt ontbreken. Ministers rapporteren uiteenlopende bedragen over klimaatmaatregelen.

Kamer krijgt geen totaalplaatje klimaatuitgaven

Uitgaven asielopvang structureel te laag begroot

Vorig jaar verwachtte het kabinet ruim 500 miljoen euro uit te geven aan de bekostiging van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In de loop van dat jaar bleek er ruim één miljard euro meer nodig te zijn, doordat het aantal op te vangen asielzoekers en de kosten daarvoor veel hoger bleken dan verwacht. En dit is niet de eerste keer dat Nederland in de problemen komt bij de opvang van asielzoekers. In 21 van de 23 jaren die Algemene Rekenkamer onderzocht, waren de werkelijke uitgaven hoger dan vooraf begroot. Hoe komt dat? Het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Algemene Rekenkamer plaatst de huidige problemen bij de opvangcapaciteit in een meerjarig perspectief.

Uitgaven asielopvang structureel te laag begroot

rapport opvang asielzoekers

Een rapport heeft dezelfde functie als een schilderij of roman

Afscheid Arno Visser
Tijdens een buitengewone collegevergadering heeft Arno Visser afscheid genomen als president van de Algemene Rekenkamer. De collegevergadering vond voor deze gelegenheid niet plaats in het gebouw aan het Lange Voorhout, maar in New Bablyon, in aanwezigheid van medewerkers en oud-collegeleden van de Rekenkamer. Visser stopt formeel op 31 december.

Een rapport heeft dezelfde functie als een schilderij of roman

Arno visser nieuwsbrief

Vacature: projectleider tijdelijke huisvesting

Het Programmateam Huisvesting van de Algemene Rekenkamer is op zoek naar een projectleider tijdelijke huisvesting voor 4 dagen per week. Ben jij enthousiast, energiek en gedreven en heb je kennis van huisvestingsprojecten in een Rijksomgeving? En ben je een teamspeler die graag samenwerkt aan projecten en hou je van voortgang en vernieuwing? Dan zijn we naar jou op zoek en ben je welkom in ons team!

Vacature: data engineer

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar een data engineer om onze data-infrastructuur te gaan bouwen. 

Vacature: onderzoeker Financial Audit en IT auditor

“Op maandagochtend heb ik een spoedbespreking met het Ministerie van SZW over de verantwoording van de NOW-subsidie (omvang €26 miljard). In de middag loop ik met een groep collega’s naar de binnenstad van Den Haag voor een lunchdate. Op dinsdag sta ik in de dealing room van het Agentschap Generale Thesaurie (Ministerie van Financiën) om het uitgifteproces van een staatsobligatie live te volgen (omvang €6 miljard)...

Onderzoeker Financial Audit

Vacature: onderzoeker/specialist accountancy

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar een accountant met passie voor en kennis over de controle van de publieke sector. Ben jij geïnteresseerd in vaktechnische vraagstukken op het gebied van controle en verantwoording, kun je hierover meedenken en adviseren? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Lopend onderzoek

Op dit moment lopen onder meer de volgende onderzoeken:

  • DigiD & eHerkenning in het kader van digitale identiteit | 23 maart 2023
  • Betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties | 4 april 2023
  • Rol rijksoverheid bij de jeugdbescherming | 11 april 2023
  • Verantwoordingsonderzoek 2022 | 17 mei 2023

Lopend onderzoek