Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Rekenkamer: strategische voorraden niet altijd aanwezig

De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne laten zien dat grondstoffen en essentiële producten schaars kunnen worden. De Algemene Rekenkamer heeft in kaart gebracht welke strategische buffers de rijksoverheid aanhoudt en of deze aanwendbaar zijn als nood aan de man is. Van aardolie, medicijnen, medische hulpmiddelen en contant geld zijn er operationele en strategische voorraden. De rijksoverheid kiest ervoor om geen strategische voorraad van gas en voedsel aan te houden. Daarnaast is er weinig vooruitgang geboekt met het aanwijzen van nationale reserves van grondwater. 

Focus op strategische voorraden

Graanveld

Algemene Rekenkamer publiceert online cursus Data-analyse in audits

Steeds meer overheidsinformatie is digitaal. Enorme hoeveelheden (ruwe) data stellen onderzoekers en auditors voor nieuwe uitdagingen. Maar er zijn ook nieuwe kansen om door middel van data-analyse ongeziene patronen te ontdekken in auditinformatie én efficiënter, betrouwbaarder en transparanter onderzoek te doen. Kwantitatieve data-analyse stelt de auditor bovendien in staat om alle beschikbare informatie te auditen en is behulpzaam in alle fasen van de audit.

Algemene Rekenkamer publiceert online cursus Data-analyse in audits

Data in audits

Brief over aandachtspunten belastingontvangsten Rijk

In een brief aan de Tweede Kamer wijst de Algemene Rekenkamer op 28 september 2022 op een aantal aandachtspunten en handvatten op het terrein van (belasting)ontvangsten van de rijksoverheid. De brief gaat in op aanbevelingen en lessen uit recente onderzoeken die relevant zijn voor de parlementaire behandeling van onder meer de ontwerpbegrotingen 2023.

Brief over aandachtspunten belastingontvangsten Rijk

Belastinggeld

Eerste brieven met aandachtspunten bij ontwerpbegrotingen 2023

Jaarlijks stelt de Algemene Rekenkamer brieven op met aandachtspunten die het parlement kan gebruiken bij het beoordelen van de ontwerpbegrotingen van de ministers. De eerste 2 brieven over de ontwerpbegrotingen van de minister van Financiën en van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn op 28 september 2022 naar de Tweede kamer gestuurd en gepubliceerd.

Eerste brieven met aandachtspunten bij ontwerpbegrotingen 2023

Meerjarenplanning

Aandachtspunten bij ontwerpbegrotingen ministers

Jaarlijks stelt de Algemene Rekenkamer brieven op met aandachtspunten die het parlement kan gebruiken bij het beoordelen van de ontwerpbegrotingen van ministers. Op 6 oktober 2022 heeft de Algemene Rekenkamer brieven aan de Tweede Kamer gestuurd over 10 ontwerpbegrotingen van ministers over het jaar 2023. Hierin wordt aandacht gevraagd voor specifieke aspecten per begroting.

Aandachtspunten bij ontwerpbegrotingen ministers

Vacature: Onderzoeker Financial Audit en IT auditor

“Op maandagochtend heb ik een spoedbespreking met het Ministerie van SZW over de verantwoording van de NOW-subsidie (omvang €26 miljard). In de middag loop ik met een groep collega’s naar de binnenstad van Den Haag voor een lunchdate...

Onderzoeker Financial Audit

Vacature: Projectleider IT

De Algemene Rekenkamer heeft bij de afdeling Informatievoorziening (IV) een vacature voor een Projectleider IT.

Vacature: Onderzoeker/specialist accountancy

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar een accountant met passie voor en kennis over de controle van de publieke sector. Ben jij geïnteresseerd in vaktechnische vraagstukken op het gebied van controle en verantwoording, kun je hierover meedenken en adviseren? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Lopend onderzoek

Op dit moment lopen onder meer de volgende onderzoeken:

  • Toegevoegde waarde van EU-subsidies | 18 oktober 2022

  • Vervolgonderzoek naar de maatschappelijke resultaten van revolverende fondsen | 29 november 2022

  • Opvangcapaciteit voor asielzoekers | 15 december 2022

Lopend onderzoek