Brief over aandachtspunten belastingontvangsten Rijk

In een brief aan de Tweede Kamer wijst de Algemene Rekenkamer op 28 september 2022 op een aantal aandachtspunten en handvatten op het terrein van (belasting)ontvangsten van de rijksoverheid. De brief gaat in op aanbevelingen en lessen uit recente onderzoeken die relevant zijn voor de parlementaire behandeling van onder meer de ontwerpbegrotingen 2023.

Zoals gebruikelijk hebben we ook de Eerste Kamer van deze brief in kennis gesteld.
In de brief komen de inzet van fiscale regelingen langs en de beperkte onderbouwing daarvan in een aantal gevallen. Ook de actualisering van het instrument forfaits en noodzakelijke evaluaties van belastingkortingen komen aan bod. Net als het zoeken van een balans door de Belastingdienst tussen handhavingsactiviteiten – welke capaciteit wordt waar ingezet? - en hoe burgers en bedrijven hun belastingverplichtingen naleven. Verder wordt het belang van uitvoeringstoetsen bij nieuwe wet- en regelgeving opnieuw benadrukt.

Op dezelfde dag heeft de Algemene Rekenkamer de eerste 2 brieven met aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 van het kabinet naar het parlement gestuurd. Deze brieven betreffen de ontwerpbegrotingen voor Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 
De brieven over de ontwerpbegrotingen van de overige ministeries volgen op 6 oktober a.s.