Verzoek Kamer gehonoreerd: onderzoek naar productiviteit

Op verzoek van de Tweede Kamer gaat de Algemene Rekenkamer onderzoek doen naar de productiviteitsontwikkelingen bij uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid. De aangenomen motie-Sneller/Slootweg is in september door de Kamer onder de aandacht gebracht van de Rekenkamer. 

In de brief van 20 december 2023 reageert de Rekenkamer hoe in twee fasen dit onderzoek uitgevoerd zal worden. Hierbij is een uitvoerige literatuurstudie van eerdere onderzoeken naar een tiental uitvoeringsorganisaties voorzien. In tweede instantie zullen 2 of 3 uitvoeringsorganisaties op dit aspect doorgelicht worden.