Groei grensoverschrijdende e-commerce vraagt grote inzet Belastingdienst

De snel voortschrijdende internationalisering van de economie stelt de Belastingdienst voor een grote uitdaging bij de controle op de omzetbelasting over digitaal geleverde diensten. Alle reden om de handhaving op de naleving van btw-verplichtingen te versterken, zegt de Algemene Rekenkamer na onderzoek hiernaar.

Fotto cover Btw op grensoverschrijdende digitale diensten

Internet heeft het voor de consument mogelijk gemaakt om van over de hele wereld digitale diensten – denk aan telefonie, gegevensopslag, kranten, radio- en televisieprogramma’s, muziek, games, series – te kopen. De Europese Unie heeft het voor de leveranciers van deze diensten makkelijker gemaakt om de omzetbelasting aan te geven en te betalen. Leveranciers kunnen dit via één loket voor alle EU-lidstaten regelen via het ‘Mini-One-Stop-Shopsysteem’ (MOSS). Het is de bedoeling dat dit systeem vanaf 2021 ook gaat gelden voor goederen en daarnaast diensten die niet digitaal worden geleverd, zoals administratie, advies, onderhoud.
Grensoverschrijdende digitale dienstverlening groeit explosief. In twee jaar tijd, van 2015 tot 2017, is het bedrag aan btw-aangiften van in Nederland geregistreerde bedrijven bijna verdubbeld van € 254 miljoen naar € 461 miljoen. In dezelfde periode zijn de btw-aangiften voor digitale dienstverlening vanuit het buitenland aan Nederlandse afnemers gestegen van € 147 miljoen in 2015 naar
€ 185 miljoen in 2017.

Check op betaling aangifte pas sinds dit jaar

Het toezicht op de fiscale aspecten van digitale dienstverlening in Nederland is echter beperkt. Zo is tot begin dit jaar niet gekeken of de btw-aangiften van bedrijven ook klopten met hun betalingen. En nu die controle wel plaatsvindt, moet die nog grotendeels handmatig worden uitgevoerd.
Dat hier een risico aan zit, bewijst een casus waarop de Algemene Rekenkamer tijdens het onderzoek stuitte. Een Brits bedrijf dat diensten leverde aan Nederlandse afnemers bleek meer dan € 20 miljoen aan btw-aangiften niet te hebben betaald. Daar bovenop was de Nederlandse Belastingdienst nog eens € 20 miljoen euro misgelopen, omdat het bedrijf een groot deel van de in Nederland behaalde omzet helemaal niet had aangegeven. Dit kwam aan het licht doordat de Britse belastingdienst de Nederlandse fiscus om bijstand vroeg bij onderzoek.

Versterking toezicht en handhaving nodig

De Algemene Rekenkamer constateert dat de groei van de grensoverschrijdende e-commerce én de uitbreiding van het MOSS-systeem in 2021 vragen om versterking van het toezicht en de handhaving op de naleving van btw-verplichtingen. Daarom adviseert de Rekenkamer de staatssecretaris van Financiën: versterk het MOSS-systeem, wissel signalen uit met andere EU-lidstaten, maak risicoanalyses, doe onderzoek op internet om ontduiking op te sporen. Neem daarnaast initiatief om de samenwerking met EU-belastingdiensten te verbeteren. De staatssecretaris neemt de aanbevelingen over en laat weten dat er al gewerkt wordt aan versterking van het MOSS-systeem.