Inzicht in beleidsresultaten

Factsheet behorend bij de publicatie Rijk in uitvoering. Deze publicatie hebben we uitgebracht bij het aantreden van de nieuw verkozen Tweede Kamer.  Rijk in uitvoering bestaat uit een bundel factsheets over thema’s die ons inziens de komende tijd aandacht van het parlement vragen. Daarbij staan steeds de vragen centraal: Wat speelt er? Wie is verantwoordelijk? Om hoeveel geld gaat het? Wat zijn de risico’s? Waar vind ik meer relevante informatie?