Punten van aandacht bij het Strategisch Vastgoedplan 2022 (SVP) Defensie

Het Strategisch Vastgoedplan Defensie 2022 (SVP) moet een einde maken aan de langdurige problemen rond het beheer en onderhoud van Nederlandse kazernes, oefenterreinen, kantoren, munitie-opslagplekken en vliegvelden. Onderdeel van het SVP is om eigendom van alle Defensie-vastgoed over te hevelen naar het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Waarom juist dit alternatief voor verbetering gaat zorgen, is echter niet door het kabinet onderbouwd. In de huidige situatie, waarbij het RVB opdrachtnemer is voor het beheer van Defensievastgoed, is het RVB de afgelopen jaren niet bij machte gebleken om het vastgoed van Defensie voldoende te onderhouden, onder meer als gevolg van gebrek aan capaciteit. Verder ontbreekt een integraal plan over welk vastgoed behouden moet worden, en wat kan worden afgestoten.