Uitkomsten aanvullend onderzoek naar aanleiding van het rapport Toezicht op presteren woningcorporaties

Op 3 juni publiceerden wij ons rapport 'Toezicht op presteren woningcorporaties'. Daarin geven we aan dat het volkshuisvestelijk toezicht niet goed was gedocumenteerd. In het rapport concluderen we dat er voorafgaand aan 2008 weinig capaciteit beschikbaar was voor het toezicht op de sector. Sinds 2011 wordt het toezicht volledig door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uitgeoefend en daarvoor worden extra medewerkers ingezet. Dat heeft te maken met het opheffen in 2010 van de functie van accountmanager in het kader van de overdracht van de portefeuille volkshuisvesting van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie aan de minister van BZK.