Huisvesting

De bouw, het beheer en de verhuur van voldoende betaalbare woningen wordt betaald met publiek geld. Het ministerie van Wonen en Rijksdienst houdt toezicht op de woningcorporaties, die deze publieke kerntaak uitoefenen. Wij onderzoeken of het geld voor huisvesting goed wordt besteed.

Toezicht op presteren van woningcorporaties (2014)

De afgelopen jaren zijn woningcorporaties in opspraak geraakt door financieel wanbeheer. Een parlementaire enquêtecommissie deed hier onderzoek naar. Ons rapport is bedoeld ter ondersteuning van de enquêtecommissie en belicht het ‘volkshuisvestelijk toezicht’ van de minister voor Wonen en Rijksdienst (WenR). Wij hebben onderzocht hoe het volkshuisvestelijk toezicht sinds 1996 heeft gefunctioneerd.