Documenten - Huisvesting

15 publicaties over Huisvesting

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2019 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Binnenlandse ...

Rapport | 20-05-2020

Erratum: Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-10-2019

ERRATUM bij de brief met aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-10-2019

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Defensie

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-10-2019

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2019 van het Ministerie van BZK, hoofdstukken Binnenlandse Zaken, gemeentefonds en provinciefonds

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2018

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij Wonen en Rijksdienst

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2016 en de bedrijfsvoering van het Ministerie voor Wonen en ...

Rapport | 17-05-2017

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 WenR

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2015

Aandachtspunten bij de begroting 2015 minister voor WenR

In deze brief aan de Tweede Kamer staan enkele aandachtspunten over bezuinigingen of intensiveringen en de bijbehorende ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-10-2014

Uitkomsten aanvullend onderzoek naar aanleiding van het rapport Toezicht op presteren woningcorporaties

Op 3 juni publiceerden wij ons rapport 'Toezicht op presteren woningcorporaties'. Daarin geven we aan dat het volkshuisvestelijk ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-10-2014

Afschrift advies artikel 96 CW2001 conceptnovelle op de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting

Afschrift van onze brief van 11 april 2014 aan de minister voor Wonen en Rijksdienst waarin wij in het kader van artikel 96 van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-09-2014

Ga naar