Mark Smolenaars

Mark (drs. M.J.P.) Smolenaars is onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer.

Mark Smolenaars

Mark Smolenaars is verantwoordelijk voor onderzoek op het terrein van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (Ministerie van BZK). Daarnaast is hij als onderzoeksdirecteur verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma Doorontwikkeling Verantwoordingsonderzoek en het rijksbreed onderzoek personeel, ICT en vastgoed.