Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Onze conclusies

Begrotingshoofdstuk IIB bestaat uit 8 organisaties die elk een eigenstandige en onafhankelijke positie innemen binnen de Rijksoverheid. Naast de vereisten die voortkomen uit hun wettelijke taak zijn zij voor hun begroting en verantwoording gebonden aan de vereisten uit de Comptabiliteitswet. Zij zijn niet gebonden aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). We ondersteunen de ambitie van de Overige Hoge Colleges van Staat en de Kiesraad om wel aan de BIO te voldoen. De verschillende organisaties zijn goed op weg om de informatiebeveiliging op orde te brengen. Ook in het financieel beheer van de organisaties zien wij zichtbare verbeteringen.

Informatiebeveiliging goed op weg maar nog niet overal op orde

De Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman hebben in 2021 verdere verbeteringen in de informatiebeveiliging aangebracht. De risico’s van informatiebeveiliging worden echter nog onvoldoende beheerst en daarom handhaven wij de onvolkomenheid bij ieder van deze 3 organisaties. De Kiesraad en de Kanselarij der Nederlandse Orden hebben in de basis de informatiebeveiliging in 2021 op orde.

Financieel beheer is verbeterd

Wij zien dat verschillende organisaties verbeteringen hebben doorgevoerd in het financieel beheer. Ook op het gebied van het inkoopbeheer nemen de organisaties stappen om verder te professionaliseren. We benadrukken dat het van belang blijft dat de verschillende organisaties deze verbeteringen blijven voortzetten en vasthouden. 
Sinds 2019 hebben wij het financieel beheer van het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten als onvolkomenheid aangemerkt. In 2021 heeft het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten het financieel beheer in voldoende mate op orde gebracht en is de onvolkomenheid opgelost.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2021 van de Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

Financieel oordeel Hocosta

Onvolkomenheden bij de Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

Onvolkomenheden Hocosta

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie 
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer