Focusonderwerp verantwoording 2020

In een brief gaat de Algemene Rekenkamer in op het focusthema voor de verantwoording over het jaar 2020 dat de Tweede Kamer eerder vaststelde. Tevens worden deelonderzoeken voor het komende verantwoordingsonderzoek aangegeven.