Financiële kant van de aanschaf van de JSF

Als afnemer van de JSF betaalt Nederland de koopprijs voor de JSF en wat daarbij hoort. Ook het gebruik van de JSF kost geld.

Nederland betaalt als afnemer van de JSF de koopprijs voor het toestel en voor dingen die erbij horen. Bijvoorbeeld onderdelen, trainingsmateriaal en gereedschappen. Ook het gebruik van de JSF kost geld.

Soorten kosten

We beschrijven drie soorten kosten rond de JSF:

  • De aanschaf van de JSF houdt in dat Nederland het toestel met alles wat daarbij hoort moet kopen. Omdat de JSF en toebehoren lang meegaan, worden de aanschafkosten investeringskosten genoemd.
  • Als Nederland de JSF eenmaal heeft, moet die ook onderhouden en in stand gehouden worden. De kosten daarvan duidt Defensie aan als exploitatiekosten.
  • Tijdens de overgang van F-16 naar de JSF zijn er extra kosten: transitiekosten.

Financieel kader

Toen het kabinet besloot tot de aanschaf van de JSF, zijn harde afspraken gemaakt over de hoogte van de investerings- en de exploitatiekosten van de JSF. Die afspraken staan in de nota In het belang van Nederland en ze worden het financieel kader rond de JSF genoemd.

Ramingen Defensie

Het Ministerie heeft voor elk van de bovengenoemde kostensoorten ramingen gemaakt: een inschatting van de kosten. Die ramingen zijn sterk afhankelijk van de koers van de dollar.

Financiële processen JSF: betalingen als koper van de JSF

De betalingen als koper van de JSF doet Nederland aan het JSF Program Office (JPO), een onderdeel van het Amerikaanse Department of Defense. Het JPO runt het JSF-programma en regelt ook de verkoop en de betaling van de toestellen.

De Algemene Rekenkamer heeft in het onderzoek Financiële processen JSF ook naar de financiële processen rond deze betalingen gekeken.