Nederland als afnemer van de JSF

Nederland is niet alleen partner in het JSF-programma, maar ook afnemer van de JSF. In 2013 besloot het kabinet om 37 JSF-toestellen te kopen ter vervanging van de F-16. Voor de aanschaf van de JSF heeft het kabinet een strak financieel kader opgesteld. De minister garandeert dat met 37 JSF-toestellen alle operationele taken van de jachtvliegtuigen kunnen worden uitgevoerd.

Besluitvorming

Nederland besloot in 2013 om 37 JSF’s te kopen. De besluitvorming over deze koop liep al sinds 2002. Het is een ingewikkeld proces, met een belangrijke rol voor het parlement.

Financieel

Als koper betaalt Nederland de koopprijs van het toestel plus alles wat daarbij hoort. Ook het gebruik van het toestel kost geld. Door het Ministerie van Defensie worden ramingen van deze kosten gemaakt. Dat is belangrijk, want er zijn in het kabinet afspraken gemaakt hoeveel dit mag kosten.

Omdat Nederland zowel partner als klant is, heeft Nederland een prijsvoordeel bij de aanschaf van de JSF.

Operationeel

Vanaf 2019 worden de JSF-toestellen aan Nederland geleverd. We leggen uit hoe dat gaat.
De krijgsmacht heeft de toestellen nodig om de door de minister vastgestelde taken uit te voeren. Deze worden voor, en ook na 2019 deels nog, uitgevoerd door de F-16 totdat alle JSF-toestellen operationeel zijn. Daarna voeren de JSF’s alle taken uit. Volgens de minister lukt dat. Wij hebben dat onderzocht.

De F-16 wordt daarna afgevoerd. We hebben op een rijtje gezet wat er tot dusver met afgestoten F-16 toestellen is gebeurd.