Inkomsten en andere voordelen voor Nederland als JSF-partner

Deelname aan het JSF-programma levert ook geld op via royalty's bij verkoop en export JSF-toestellen, korting op aanschaf toestellen door Nederland en afdrachten door de Nederlandse luchtvaartindustrie.

Royalty’s exporttoestellen

Via royalty's verdienen partnerlanden iets terug op de investeringen die ze doen voor ontwikkeling en productie van de JSF. Niet-partnerlanden die de JSF kopen, betalen namelijk een toeslag voor de ontwikkelkosten. De partnerlanden verdelen de opbrengst van deze toeslag onderling, naar rato van hun bijdrage aan de ontwikkeling van de JSF. Dit zijn ‘royalty’s’. De verdeling van de royalty's tussen de partnerlanden wordt iedere 2 jaar opnieuw vastgesteld. Daarbij zijn de investeringen die elk land tot dan toe heeft gedaan voor het JSF-programma, het uitgangspunt. Ook Nederland krijgt royalty’s. Ze worden overgemaakt in het jaar waarin de toestellen worden geleverd.

We onderscheiden de royalty-ontvangende landen: partnerlanden in het JSF-programma en de royalty-betalende landen: niet-partnerlanden die JSF kopen.

Hoeveel royalty's krijgt Nederland?

Nederland ontvangt aan royalty’s ongeveer $ 223.000 dollar per toestel en ongeveer $ 30.000 per motor (bedrag per september 2018).

In 2012 schatte het Ministerie van Defensie de totale inkomsten uit royalty’s op $ 418 miljoen:

De schatting is gebaseerd op de toenmalige plandollarkoers ($ 1 = € 0,7750).

Kortingen op toestellen die Nederland zelf koopt

Als partnerland krijgt Nederland korting op de JSF-toestellen die het aanschaft. Het gaat om:

  • korting vanwege bijdragen van Nederland aan de ontwikkelingskosten;
  • korting op de opslagen die de Amerikaanse regering rekent voor haar rol in verkoop van wapensystemen.

De kortingen bedragen ongeveer 5% van de koopprijs.

Afdrachten door industrie

De royalty’s en de kortingen zijn naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende om de bijdrage van Nederland aan de ontwikkelkosten van de JSF terug te verdienen. Daarom sloot de Nederlandse Staat in 2002 een overeenkomst met de Nederlandse industrie. Omdat deze profiteert van de deelname van Nederland aan het JSF-programma, betaalt ze ook mee aan de investeringen. Sindsdien betaalt de industrie afdrachten aan de Staat. De afdrachten zijn een percentage van de omzet die de industrie haalt uit opdrachten voor de JSF.