Operationeel

Vanaf 2019 worden de JSF-toestellen aan Nederland geleverd. De krijgsmacht heeft de toestellen nodig om de door de minister vastgestelde taken uit te voeren. Deze worden voor, en ook na 2019 deels nog, uitgevoerd door de F-16 totdat alle JSF-toestellen operationeel zijn.

Levering van de JSF

De levering van de JSF begint vanaf 2019. Het Ministerie van Defensie heeft een planning opgesteld voor het in gebruik nemen van de JSF en uit gebruik nemen van de F-16. Die planning wordt aangeduid als de transitieplanning

Inzetbaarheidsdoelstellingen jachtvliegtuigen

De krijgsmacht heeft taken uit te voeren. Om die taken te kunnen uitvoeren heeft de minister van Defensie inzetbaarheidsdoelstellingen geformuleerd. Er zijn speciale inzetbaarheidsdoelstellingen voor de jachtvliegtuigen. We hebben in onze onderzoeken de systematiek van de inzetbaarheidsberekening voor de jachtvliegtuigen onderzocht en hebben daar kanttekeningen op geleverd, onder andere omdat geen rekening is gehouden met vredesverliezen.

Wat gebeurt er met de F-16?

Als de JSF is ingevoerd, wat gebeurt dan met de F-16? Een historisch overzicht van het lot van de eerder afgestoten F-16 toestellen beschrijft de mogelijkheden.