Internationaal JSF-programma

Het JSF-programma is een internationaal samenwerkingsprogramma van 9 landen voor het ontwikkelen, produceren en onderhouden van de JSF.

Onderdelen van het JSF-programma

Het JSF-programma bestaat uit verschillende onderdelen. Elk onderdeel gaat over een fase in het programma: ontwikkeling, testen, productie, onderhoud en verdere ontwikkeling. De partnerlanden hebben de samenwerking per onderdeel vastgelegd in overeenkomsten: de memoranda of understanding (MoU's). In de MoU’s zijn bijvoorbeeld de financiële afspraken tussen de partners vastgelegd. Ook de afspraken over de bevoegdheden van rekenkamers van de partnerlanden om onderzoek te doen naar het programma, staan in de MoU's.

Partnerlanden in het JSF-programma

Naast Nederland en de VS nemen nog 7 andere landen als partner deel aan het internationale JSF-programma. De overige landen zijn Australië, Canada, Denemarken, Italië, Noorwegen, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

JSF Program Office

Het JSF Program Office (JPO) heeft de leiding in het JSF-programma. Bij het JPO, dat onderdeel is van het Amerikaanse Department of Defense, werkt ook personeel van de partnerlanden. Het JPO geeft opdrachten aan de vliegtuigbouwers om de JSF te ontwikkelen en te produceren.

JSF-toestellen voor andere landen

Ook andere landen kunnen de JSF kopen. Een aantal landen heeft dit al gedaan. Op de pagina Niet-partnerlanden die de JSF kopen staat een overzicht van deze bestellingen.

Ontwikkelen en produceren tegelijk

Bijzonder aan het programma is dat al tijdens de ontwikkelfase de productie van de JSF al begonnen is. Dat heeft gevolgen voor de snelheid waarmee de JSF beschikbaar is én voor de kosten.