Aandachtspunten bij begrotingen 2022 van ministers

In een trits brieven aan de Tweede Kamer geeft de Algemene Rekenkamer op 7 oktober 2021 per begrotingshoofdstuk aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen voor 2022 die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepubliceerd. 

In de brieven verwijst de Rekenkamer onder meer naar  bevindingen uit recent gepubliceerde onderzoeken en naar toezeggingen die ministers eerder aan de Kamer hebben gedaan.
Een soortgelijke brief heeft de Algemene Rekenkamer al op 30 september naar de Tweede Kamer gestuurd over de begroting 2022 van Financiën.

Publicaties