Eerste brief naar aanleiding van ontwerpbegroting 2022

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de ontwerpbegrotingen 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden. 

De Algemene Rekenkamer schrijft naar aanleiding van deze begrotingen per ministerie een brief met aandachtspunten aan de Tweede Kamer. Op 30 september is dat over de begroting 2022 van de minister van Financiën.
De brieven over de overige begrotingen worden op 7 oktober a.s. naar de Kamer gestuurd.