Een onzichtbaar probleem

Gebrek aan kwaliteit van data over milieucriminaliteit en -overtredingen

Tikfouten en registratie onder verschillende namen en uiteenlopende adressen belemmeren handhaving van milieuvoorschriften voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De twee systemen die toezichthouders en handhavers gebruiken, Inspectieview en het Justitieel Documentatiesysteem, blijken gevuld met data van slechte kwaliteit. Als gevolg hiervan valt uit de geregistreerde gegevens vaak niet op te maken welke inspectieresultaten bij welke bedrijfsvestiging horen. Hierdoor kunnen toezichthouders nu moeilijk in beeld te krijgen hoe bedrijven door de jaren heen omgaan met milieuvoorschriften.

Wat hebben we onderzocht?

In het kader van onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van milieuovertredingen en –criminaliteit is gekeken naar twee datasystemen die toezichthouders en handhavers hierbij gebruiken. De uitkomsten hiervan zijn in dit eerste rapport vastgelegd. Het tweede verschijnt in juni 2021. Hierbij wordt gekeken naar handhaving van milieuvoorschriften bij 500 bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Wat zijn onze aanbevelingen?

Naar onze mening is sprake van een serieus, maar onzichtbaar probleem dat niettemin tastbare gevolgen heeft. Daarom bevelen wij de staatssecretaris van IenW en de minister van Justitie aan de knelpunten in Inspectieview en het Justitieel Documentatiesysteem zo snel mogelijk op te lossen. Het inzicht in de werking van het stelsel van toezicht en (strafrechtelijke) handhaving moet verbeteren. Aangezien het gaat om grote milieurisico’s, vinden wij het gebrek aan inzicht onverantwoord.