Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Hoeveel betaalt Nederland meer aan de EU dan het ontvangt, en hoe wordt dat berekend?

Een terugkerende thema bij de onderhandelingen over een nieuw meerjarig financieel kader voor de Europese Unie is de vraag welke lidstaten in welke mate meer aan de EU afdragen dan ontvangen. Deze zogenoemde nettobetalingspositie is in dit onderzoek van de Algemene Rekenkamer precies in kaart gebracht.

Hoeveel betaalt Nederland meer aan de EU dan het ontvangt, en hoe wordt dat berekend?

Afbeeldingen van Euroteken en Europese vlaggen

Sturen op zinnige zorg in basispakket bracht geen verandering

In opdracht van de minister van VWS  is het Zorginstituut in 2013 gestart met het programma Zinnige Zorg. Samen met huisartsen, medisch specialisten, zorgverzekeraars en patiënten is in kaart gebracht welke diagnosetests, behandelingen en operatieve ingrepen vergoed worden vanuit het basispakket, terwijl ze niet aantoonbaar effectief zijn of geen duidelijke meerwaarde hebben voor de patiënt.

Sturen op zinnige zorg in basispakket bracht geen verandering

Een arts en zijn patient

Tweede Kamer draagt Barbara Joziasse voor als collegelid van de Algemene Rekenkamer

De Tweede Kamer heeft op 22 september 2020 ingestemd met de voordracht van een nieuw collegelid van de Algemene Rekenkamer. In de voordracht van drie personen staat Barbara Joziasse bovenaan. Daarmee volgt de Tweede Kamer de aanbeveling die de Algemene Rekenkamer zelf eerder heeft gedaan om de vacature op te vullen die ontstaat als Francine Giskes op 15 oktober a.s. afscheid neemt als collegelid.

Tweede Kamer draagt Barbara Joziasse voor als collegelid van de Algemene Rekenkamer

Minister biedt beter inzicht in project, maar budget onderzeeboten is te laag

Het Ministerie van Defensie heeft eind 2019 op een goede wijze aan het parlement meer inzicht gegeven in het totaal van aanschaf, exploitatie en onderhoud van het project vervanging onderzeeboten. Toch volstaat het gereserveerde budget niet, zo concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Daarnaast kan Nederland de komende 10 jaar niet aan de eigen doelstelling voldoen: hooguit 2 van de huidige 4 boten van de Walrusklasse zijn gelijktijdig inzetbaar.

Minister biedt beter inzicht in project, maar budget onderzeeboten is te laag

Onderzeeboten op volle zee

Coronarekening geactualiseerd

De publicatie Coronarekening en het bijbehorende interactieve dashboard zijn op 7 oktober 2020 geactualiseerd. Gegevens over steunmaatregelen die het kabinet heeft getroffen om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen zijn nu bijgewerkt tot en met september 2020. 

Coronarekening geactualiseerd

Coronavirus onder microscoop

Vliegende start voor cursus oliecontracten

De online cursus die de Algemene Rekenkamer heeft ontwikkeld om wereldwijd rekenkameronderzoekers te ondersteunen in hun werk bij het controleren hoe overheden omgaan met afgesloten olie- en gascontracten kent een vliegende start. De Engelstalige cursus is in juni jl. gelanceerd en inmiddels door 60 auditors geheel of gedeeltelijk doorlopen. De Algemene Rekenkamer lanceert op 14 september 2020 vertaalde versies van deze online cursus in het Arabisch en het Frans.

Vliegende start voor cursus oliecontracten

Aandachtspunten bij ontwerpbegroting 2021

Op 1 oktober 2020 stuurt de Algemene Rekenkamer brieven met aandachtspunten over de ontwerpbegroting 2021 van de volgende ministeries: Buitenlandse Zaken, Defensie, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Eerder stuurden wij soortgelijke brieven over de ontwerpbegrotingen van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aandachtspunten bij ontwerpbegroting 2021

Ongebruikte testcapaciteit in het voorjaar

In de eerste maanden van de coronacrisis had waarschijnlijk een groter aantal mensen op het nieuwe coronavirus getest kunnen worden. Ondanks tekorten aan testmateriaal was er meer laboratoriumcapaciteit beschikbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de testcapaciteit in de periode tot 1 juni 2020.

Ongebruikte testcapaciteit in het voorjaar

Deskundig arts in laboratorium

Meer aandacht voor controle op misbruik NOW vooraf

Bij de nieuwe ronde van de NOW-regeling kan meer aandacht komen voor controles vooraf, op de aanvragen, om misbruik te voorkomen. De NOW-regeling, die een tegemoetkoming in de loonkosten biedt aan werkgevers die meer dan 20% omzetverlies lijden door de coronacrisis, is in zeer bijzondere omstandigheden in maart gestart. Met het oog op de snelheid vinden controles nu vooral achteraf plaats.

Meer aandacht voor controle op misbruik NOW vooraf

Lopend onderzoek

Op dit moment doen wij onderzoek naar onder meer:

     -     Focus op samenwerkings-ICT bij het Rijk 

     -     Steun aan grote ondernemingen in coronatijd

     -     Risico’s voor overheidsfinanciën als gevolg van de coronacrisis 

     -     Sociale zekerheid in tijden van flexibilisering

     -     Belastingontwijking

Lopend onderzoek

Open Monumentendag: Algemene Rekenkamer virtueel open

De deuren van de Algemene Rekenkamer gaan in het weekend van 12 – 13 september 2020 open voor nieuwsgierigen – maar alleen online! Op de Open Monumentendagen kun je ongehinderd dwalen door het eeuwenoude pand aan het Lange Voorhout 8 en het bijzondere gebouw dat Aldo van Eyck daarachter bouwde in 1997. Of klim op het dak en bekijk Den Haag vanuit een andere hoek!

Open Monumentendag: Algemene Rekenkamer virtueel open

Voorgevel van de Algemene Rekenkamer