Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer waarschuwt Rijk tijdens Verantwoordingsdag 2020

Het Rijk is in 2019 voor meer dan 1% onrechtmatig verplichtingen aangegaan met publiek geld. Dit is gebleken bij controle van de rijksrekening tijdens de verantwoordingsonderzoeken over 2019 van de Algemene Rekenkamer:

Bedrijfsvoering bij Belastingdienst verbeterd, maar nog niet op orde

De Belastingdienst laat over 2019 een aantal verbeteringen zien in de bedrijfsvoering. Wat de gevolgen zijn van de ontvlechting van de onderdelen Douane en Toeslagen voor de bedrijfsvoering - na het opstappen van de staatssecretaris van Financiën eind 2019 vanwege het harde incassobeleid bij de kinderopvangtoeslag en de aanstelling van 2 nieuwe staatssecretarissen – is bij de publicatie van het verantwoordingsonderzoek 2019 op 20 mei 2020 nog niet te zeggen.

Bedrijfsvoering bij Belastingdienst verbeterd, maar nog niet op orde

Logo belastingdienst

Wederopbouw Sint-Maarten: geef prioriteit aan het herstel van huizen en scholen

In het verantwoordingsonderzoek over 2019 dringt de Algemene Rekenkamer bij zowel Sint-Maarten als de Wereldbank aan op een substantieel andere en versnelde aanpak van het herstellen van huizen en scholen. 2,5 jaar na orkaan Irma zijn basale levensbehoeften, zoals veilig en orkaanbestendig onderdak, nog niet voor iedereen op het eiland gerealiseerd.

Wederopbouw Sint-Maarten: geef prioriteit aan het herstel van huizen en scholen

De Baai van Sint Maarten

Inspecteurs NVWA langer aangewezen op verouderde ICT

Het uitblijven van een besluit hoe het verder moet met de vernieuwing van de ICT-ondersteuning bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, onderdeel van het Ministerie van LNV) leidt er toe dat inspecteurs nog langer moeten doorwerken met verouderde ICT-systemen. De gang van zaken brengt ook financiële onzekerheden met zich mee.

Inspecteurs NVWA langer aangewezen op verouderde ICT

Oude computer

Burgers en bedrijven betaalden te veel aan Kadaster

Het Kadaster haalt hogere inkomsten binnen met diensten die hooguit kostendekkend gefinancierd behoren te worden en heeft een groter eigen vermogen dan is voorgeschreven. In feite hebben burgers en bedrijven te veel betaald via de tarieven van het Kadaster voor de diensten die zij hebben afgenomen.

Burgers en bedrijven betaalden te veel aan Kadaster

Logo Kadaster

Minister onduidelijk over doelen digitale hulpmiddelen ouderenzorg

De minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stimuleert dat in de ouderenzorg meer gebruik wordt gemaakt van digitale zorgtoepassingen. Maar hij doet dit zonder helder te hebben welk resultaat hij met zijn inzet wil bereiken.

Minister onduidelijk over doelen digitale hulpmiddelen ouderenzorg

Zorgrobot

Half miljard voor werkgevers lijkt weinig extra banen op te leveren

De subsidie om werkgevers te stimuleren meer banen te scheppen op of net boven het minimumloon, het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV), lijkt nauwelijks te werken. De Algemene Rekenkamer vindt het niet plausibel dat de jaarlijkse stimulans van € 500 miljoen doelmatig wordt besteed. Met dit geld had de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in theorie zelf meer banen kunnen creëren.

Half miljard voor werkgevers lijkt weinig extra banen op te leveren

Geldkist

Acute jeugdbescherming is gegarandeerd

Het aantal voorlopige ondertoezichtstellingen in de jeugdbescherming is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ondanks die toename worden kinderen die in een acuut onveilige situatie verkeren vrijwel altijd direct in veiligheid gebracht. De Raad voor de Kinderbescherming, kinderrechters en gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming zijn hiertoe gezamenlijk in staat. Dat blijkt uit het verantwoordingsonderzoek 2019 van de Algemene Rekenkamer.

Acute jeugdbescherming is gegarandeerd

Kind kijkt door ramen

Ondanks investeringsimpuls blijft gereedheid Defensie achter

Het Ministerie van Defensie heeft afgelopen jaar € 800 miljoen meer geïnvesteerd in de krijgsmacht dan in 2018, tot een totaal van ruim € 2,5 miljard. Dit betreft onder meer gevechtsvliegtuigen en helikopters. Verder zijn voor € 4 miljard verplichtingen aangegaan voor toekomstige investeringen. Toch blijven de uitgaven nog achter bij wat de minister zelf had begroot en de gereedheid van de krijgsmacht lager dan beoogd. 

Ondanks investeringsimpuls blijft gereedheid Defensie achter

Joint Strike Fighter

Wijs verantwoordelijk minister aan voor bestrijding fraude met EU-subsidies

Nederland moet één minister verantwoordelijk maken voor de coördinatie van de bestrijding van fraude met subsidies uit Europese fondsen in eigen land. Ook moet er een nationale coördinerende instantie zijn voor deze fraudebestrijding.

Wijs verantwoordelijk minister aan voor bestrijding fraude met EU-subsidies

Vlag van de EU