Bedrijfsvoering bij Belastingdienst verbeterd, maar nog niet op orde

De Belastingdienst laat over 2019 een aantal verbeteringen zien in de bedrijfsvoering. Wat de gevolgen zijn van de ontvlechting van de onderdelen Douane en Toeslagen voor de bedrijfsvoering - na het opstappen van de staatssecretaris van Financiën eind 2019 vanwege het harde incassobeleid bij de kinderopvangtoeslag en de aanstelling van 2 nieuwe staatssecretarissen – is bij de publicatie van het verantwoordingsonderzoek 2019 op 20 mei 2020 nog niet te zeggen.

Een van de opvallendste bevindingen van de Algemene Rekenkamer over het functioneren van de Belastingdienst is dat de groeiende achterstand in het oplossen of vervangen van verouderde IT-systemen bij deze grote en cruciale overheidsdienst afgelopen jaar is omgebogen.

Het verloop van de modernisering van het IT-landschap in 2019

nb belastingdienst

Aanpak verouderde IT geen onvolkomenheid meer

De opgelopen achterstand, ook wel legacy-problematiek genoemd, is in een jaar van 52% naar 44% teruggebracht. Dit is voor de Rekenkamer reden deze onvolkomenheid in de bedrijfsvoering op te heffen. Zo is er een nieuw systeem gebouwd om de tabellen voor de loonheffing op te stellen, op basis waarvan alle werkgevers in Nederland belasting en premie inhouden van werknemers. Het oude, zelfontwikkelde systeem was qua beheer van één belastingambtenaar afhankelijk.
Dit betekent nog niet dat de Belastingdienst uit de gevarenzone is. Nog steeds is het risico op storingen in de resterende 181 verouderde applicaties groot. Zo bestaan bij de inning van omzetbelasting nog steeds ernstige risico’s. Door kabinet en Kamer gewenste tariefaanpassingen kunnen niet zomaar doorgevoerd worden. Er zal de komende jaren nog een forse inspanning in IT-vernieuwing nodig zijn, concludeert de Rekenkamer.

Meer zicht op bedrijfscontinuïteit en uitstroom personeel

Verder acht de Rekenkamer het beheer van de bedrijfscontinuïteit – zijn de belangrijkste bedrijfsprocessen gegarandeerd? – zodanig verbeterd dat dit niet langer als problematisch wordt gekenschetst. Beter zicht voor de top van de Belastingdienst op de in- en uitstroom van belastingambtenaren beoordeelt de Algemene Rekenkamer eveneens positief.
Van de 9 onvolkomenheden in de bedrijfsvoering resteren er nu nog 5.
Het plan om de regels rond erf- en schenkbelasting adequaat te controleren is nog in ontwikkeling. De afgelopen jaren heeft de Belastingdienst daar fikse achterstanden opgelopen.