Afspraken nodig om maatschappelijke resultaten kabinetsbeleid te kunnen volgen

In een brief aan het parlement schrijft de Algemene Rekenkamer op 13 januari 2022 dat nadere afspraken tussen Kamer en kabinet gewenst zijn om later de maatschappelijke resultaten van het nieuwe kabinetsbeleid in beeld te kunnen krijgen. 

Het organiseren van de benodigde informatie hiervoor en afspreken hoe die informatie dan bij het parlement kan komen, is bij uitstek iets wat aan het begin van de kabinetsperiode vastgelegd moet worden. 
Zonder nadere afspraken daarover kan niet vastgesteld worden of doelstellingen bereikt worden, zo blijkt veelvuldig uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.
In het coalitieakkoord van 14 december jl. is vastgelegd dat er een duidelijker scheiding tussen Kamer en kabinet moet komen en de informatievoorziening aan het parlement verbeterd wordt.