Beantwoording Kamervragen Autobelastingen als beleidsinstrument

In een brief aan de Tweede Kamer van 6 februari 2020 geeft de Algemene Rekenkamer antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het onderzoeksrapport Autobelastingen als beleidsinstrument (van 27 november 2019).