Besluit op Woo-verzoek 28 juni 2023 over Algoritmes

Verzoek en Besluit op verzoek naar aanleiding van de rapporten ‘Aandacht voor algoritmes’ en ‘Algoritmes getoetst’ om openbaarmaking van inventarisaties van algoritmes en het toetsingskader algemeen & informatie en uitkomst per algoritme over het tijdvak van 1 januari 2020 tot en met heden. Het verzoek is ingediend op 28 juni 2023, op basis van de Wet open overheid.