Productiviteit in perspectief

Generiek gemiddelde doet geen recht aan complexe werkelijkheid

De Algemene Rekenkamer heeft op verzoek van de Tweede Kamer de ontwikkeling van de productiviteit van 12 uitvoeringsorganisaties onderzocht. De kosten voor het functioneren van de geselecteerde organisaties bedroegen in 2022 € 9,6 miljard en ze voeren overheidsbeleid uit ter waarde van vele miljarden, voor miljoenen burgers en bedrijven. Voor deze fase van het onderzoek is gebruikgemaakt van bestaande, openbare informatie. Bij 6 van de onderzochte uitvoeringsorganisaties is het gelukt om een beeld te schetsen. Dat laat een stijgende trend zien van de productiviteit bij de Belastingdienst, de IND, de SVB en het UWV en een daling bij het CJIB en het COA. 

Geen generiek gemiddelde

Elke uitvoeringsorganisatie werkt in haar eigen complexe context, met eigen producten en verschillende doelgroepen. Dit maakt het vergelijken van uitvoeringsorganisaties lastig. Daarom is de Algemene Rekenkamer terughoudend in het berekenen van een generiek gemiddelde productiviteit voor alle uitvoeringsorganisaties.

1e fase verzoekonderzoek

De Algemene Rekenkamer voert dit onderzoek uit op verzoek van de Tweede Kamer. Dit is de eerste fase van het onderzoek, waarbij alleen openbare informatie is geraadpleegd. In de 2e fase zal ook interne sturingsinformatie van de uitvoeringsorganisaties worden betrokken.

Heeft u feedback over dit onderzoek?

Wij heten alle feedback op onze onderzoeken van harte welkom. Wat vindt u van dit rapport? Heeft u er vragen over of heeft u behoefte aan nadere uitleg? Mail ons dan op feedback@rekenkamer.nl. We nemen alle e-mails in overweging en zullen ze met zorg behandelen.