Digitale identiteit vraagt veel van DigiD en eHerkenning

Digitale identiteit voor burgers: doelen behaald, maar nog onduidelijkheid over toekomstige inlogmiddelen

DigiD en eHerkenning worden massaal gebruikt door burgers en bedrijven om online toegang te krijgen tot (overheids)diensten en leveren zo tijdwinst op voor de maatschappij. Daarmee hebben deze middelen hun doel grotendeels bereikt. Tegelijk kiezen overheden bij DigiD en eHerkenning steeds vaker voor zwaardere (en dus complexere) beveiliging. Dat brengt het risico met zich mee dat het voor burgers moeilijker wordt om gebruik te maken van overheidsdiensten. Verder is de overheid onvoldoende voorbereid op nieuwe vormen van digitale identificatie.

Waarom onderzochten wij dit?

De wereld digitaliseert. Het maatschappelijk handelen van burgers, bedrijven en overheid gebeurt steeds meer digitaal. Digitale authenticatie – bent u wie u zegt dat u bent – is voor veel van dit handelen inmiddels een randvoorwaarde. Denk bijvoorbeeld aan de CoronaCheck-app of de digitale belastingaangifte. We hebben onderzoek gedaan naar 2 authenticatiemiddelen: DigiD en eHerkenning. Dit zijn momenteel de enige centrale authenticatiemiddelen die burgers en bedrijven kunnen gebruiken om in te loggen bij online overheidsdienstverlening in Nederland. We bekeken DigiD en eHerkenning onder meer in het kader van het aankomende stelsel van de Wet Digitale Overheid (WDO). Eveneens relevant zijn de Europese digitale identiteit en ‘wallet’ waar momenteel aan wordt gewerkt. We beoordeelden de huidige beschikbare diensten op het vlak van digitale identiteit, DigiD en eHerkenning, met behulp van een toetsingskader dat voor dit onderzoek is opgesteld.

Wat waren de onderzoeksvragen?

  1. In hoeverre zijn de doelen voor digitale identiteit en voor de nu beschikbare diensten DigiD en eHerkenning gerealiseerd?
  2. Hoe doelmatig zijn eHerkenning en DigiD vergeleken met elkaar en in vergelijking met een ander authenticatiemiddel of vergelijkbare dienst in binnen- of buitenland?
  3. In hoeverre beheerst de overheid de kwaliteit van DigiD en eHerkenning?
     

Heeft u feedback over dit onderzoek?

Wij heten alle feedback op onze onderzoeken van harte welkom. Wat vindt u van dit rapport? Heeft u er vragen over of heeft u behoefte aan nadere uitleg? Mail ons dan op feedback@rekenkamer.nl. We nemen alle e-mails in overweging en zullen ze met zorg behandelen.