Focus op opvangcapaciteit voor asielzoekers

Vorig jaar verwachtte het kabinet ruim 500 miljoen euro uit te geven aan de bekostiging van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In de loop van dat jaar bleek er ruim één miljard euro meer nodig te zijn, doordat het aantal op te vangen asielzoekers en de kosten daarvoor veel hoger bleken dan verwacht. En dit is niet de eerste keer dat Nederland in de problemen komt bij de opvang van asielzoekers. In 21 van de 23 jaren die Algemene Rekenkamer onderzocht, waren de werkelijke uitgaven hoger dan vooraf begroot. Hoe komt dat? Dit onderzoek van de Algemene Rekenkamer plaatst de huidige problemen bij de opvangcapaciteit in een meerjarig perspectief.

In de afgelopen 23 jaar zijn de uitgaven 21 keer te laag begroot

Figuur 8 rapport asielzoekers

Focusonderzoek

Het onderzoek naar de opvangcapaciteit voor asielzoekers is een zogenaamd focusonderzoek. Een focusonderzoek is een manier om sneller de inzichten van onderzoek te kunnen delen door middel van een kort, feitelijk en helder rapport met een duidelijke vraagstelling en zonder oordelen en aanbevelingen. Het onderzoek duurt korter dan ander onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Waarom onderzochten we dit?

De opvangcapaciteit voor asielzoekers staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda, en dat is niet voor de eerste keer. Het op een rij zetten van feiten en cijfers over de opvang van asielzoekers kan het parlement en het kabinet de mogelijkheid bieden om lessen te trekken uit het verleden en de organisatie van de opvangcapaciteit structureel te verbeteren.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

In dit onderzoek bekijken we de instroom en uitstroom van asielzoekers in Nederland, en de wisselende opvangcapaciteit en -bezetting. Daartoe onderzoeken we onder andere hoe de opvangcapaciteit de afgelopen jaren is op- en afgeschaald en wat hierbij de kosten en overwegingen waren. 

Heeft u feedback over dit onderzoek?

Wij heten alle feedback op onze onderzoeken van harte welkom. Wat vindt u van dit rapport? Heeft u er vragen over of heeft u behoefte aan nadere uitleg? Mail ons dan op feedback@rekenkamer.nl. We nemen alle e-mails in overweging en zullen ze met zorg behandelen