Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2019 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Onze conclusies

Beleidsresultaten

In 2019 hebben wij ons onderzoek van 2018 naar het postennet, oftewel het netwerk van Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland, geactualiseerd en zijn wij tot de conclusie gekomen dat de versterking van het postennet volgens planning verloopt. Verder stellen wij net als vorig jaar vast dat de informatievoorziening aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de plannen beperkt is.

Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij dit onderzoek concluderen we dat de minister van Buitenlandse Zaken de reisadviezen voor burgers beter bruikbaar kan maken door de risicoclassificatie (kleur van het reisadvies) leidend te laten zijn, de consistentie tussen de reisadviezen te bewaken en de tijdigheid ervan te verbeteren.

Onvolkomenheden

In 2017 constateerden we voor het eerst een onvolkomenheid in de informatiebeveiliging. De Algemene Rekenkamer heeft besloten om over 2019 te spreken van een ernstige onvolkomenheid voor de informatiebeveiliging bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ten eerste constateren wij dat de minister van Buitenlandse Zaken in 2019 onze aanbevelingen uit het verantwoordingsonderzoek 2018 niet heeft afgerond. Ten tweede waren er in 2019 nog steeds risico’s op het gebied van accreditaties. Daarover schetst de minister een erg positief beeld aan de Tweede Kamer. Ten slotte is dit het derde jaar op een rij dat het ministerie niet voldoet aan de binnen de rijksoverheid geldende regelgeving voor informatiebeveiliging.

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken we de conclusies verder uit:

  • Hoofdstuk 2, ‘Feiten en cijfers’: hierin geven we een korte beschrijving van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de financiële omvang van het begrotingshoofdstuk waarover wij ons oordeel geven.
  • Hoofdstuk 3, ‘Financiële informatie’: hierin geven wij ons oordeel over de financiële informatie in het Jaarverslag 2019 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij hebben vastgesteld dat de financiële verantwoordingsinformatie op totaalniveau rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk is. Op artikelniveau is ons oordeel dat de financiële verantwoordingsinformatie rechtmatig, betrouwbaar en ordelijk is. Wel hebben we fouten en onzekerheden gevonden die de tolerantiegrens van de afgerekende voorschotten overschrijden.
  • Hoofdstuk 4, ‘Bedrijfsvoering’: hierin geven wij ons oordeel over de bedrijfsvoering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit hoofdstuk staan naast de onvolkomenheden ook de belangrijke risico’s en aandachtspunten ten aanzien van de bedrijfsvoering. In 2019 is er 1 ernstige onvolkomenheid geconstateerd inzake informatiebeveiliging.
  • Hoofdstuk 5 en 6, ‘Beleidsresultaten’: in deze hoofdstukken bespreken wij de conclusies uit ons onderzoek naar het postennet van het ministerie (hoofdstuk 5) en ons onderzoek naar de reisadviezen (hoofdstuk 6). Ook geven wij ons oordeel over de totstandkoming van de informatie die in het Jaarverslag 2019 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is opgenomen over het gevoerde beleid.
  • Hoofdstuk 7, ‘Reactie van de minister en nawoord Algemene Rekenkamer’: hierin vatten we de reactie samen die we op 29 april 2020 ontvingen van de minister van Buitenlandse Zaken. De minister geeft in zijn reactie aan dat hij onze bevindingen onderschrijft. Hij neemt de aanbevelingen die betrekking hebben op ons onderzoek naar het postennet en informatiebeveiliging over. De aanbevelingen voor de reisadviezen neemt hij deels over. Ons nawoord gaat in op de aanbevelingen die de minister niet of deels overneemt, maar gaat ook in op enkele andere elementen van ons onderzoek naar de informatiebeveiliging, het postennet en de reisadviezen.