Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors

Gezamenlijk rapport van de nationale rekenkamers van Cyprus, Duitsland, Finland, Nederland, Oostenrijk over het toezicht op middelgrote en kleine banken.

In het rapport komen de rekenkamers onder andere tot de conclusie dat: 

  1. de Europese regels voor toezicht op banken complex zijn en (sinds de recente financiële crisis) voortdurend in beweging; 
  2. het toezicht op banken  in de EU-landen verschillend is georganiseerd; 
  3. er ook verschillen tussen EU-landen zijn bij de uitvoering van toezicht in de praktijk. 

Lacunes in de controlebevoegdheden van rekenkamers

In het rapport wordt ook benadrukt dat er lacunes zijn in de controlebevoegdheden van rekenkamers bij het doen van onderzoek naar het toezicht op banken. Het mandaat van de Europese Rekenkamer is beperkt tot onderzoek naar ‘the operational efficiency of the management’, oftewel de bedrijfsvoering van de Europese Centrale Bank (ECB). Dit betekent dat de Europese Rekenkamer niet de onderzoeksmogelijkheden heeft bij het toezicht op grote banken door de ECB  die sommige nationale rekenkamers kwijtraakten bij de invoering van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme. 

Beperkingen in toegang tot gegevens

Nationale rekenkamers die een mandaat hebben om onderzoek te doen naar het toezicht op middelgrote en kleine banken worden in toenemende mate geconfronteerd met beperkingen in hun toegang tot gegevens. Met name informatie afkomstig van de ECB wordt niet met rekenkamers gedeeld. En rekenkamers van tien landen in de eurozone hebben geen of slechts een beperkt mandaat om onderzoek te doen naar toezicht op middelgrote en kleine banken.