Belastingontwijking herziene versie revisietekst

Let op: Deze revisietekst is niet de officiële publicatie. Dit is de revisietekst bij het rapport Belastingontwijking; Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en  het verdragennetwerk; herziene versie 5 december 2014.

De eerste versie van dit rapport hebben wij op 6 november 2014 gepubliceerd. Die versie bevatte zoveel storende onjuistheden en slordigheden dat besloten is een compleet herziene versie uit te brengen.

Een nieuwe bijlage 9 bevat een overzicht van de meest storende onjuistheden en de correcties daarvan. Een en ander heeft geen invloed op de conclusies van het onderzoek.

De herziene versie is vastgesteld op 1 december 2014 en naar de Tweede Kamer gestuurd op 5 december 2014. Voor wie wil weten wat er gewijzigd is in de herziene versie stellen we deze revisietekst beschikbaar. In deze revisietekst zijn de correcties zichtbaar.