Achtergronddocument Verantwoording en toezicht bij organisaties op afstand van het Rijk

De Algemene Rekenkamer doet al twintig jaar onderzoek naar verantwoording en toezicht bij deze organisaties en geeft in het rapport "Verantwoording en toezicht bij organisaties op afstand van het Rijk; Achtergronddocument 2012" een beeld van de stand van zaken. Het geeft inzicht in de veelvormigheid en de omvang van die schil aan organisaties op afstand die wettelijke taken uitvoeren, publieke belangen behartigen en publiek geld besteden