Vervanging onderzeebootcapaciteit

We zijn nagegaan of de minister de Tweede Kamer voldoende informatie biedt om haar standpunt te bepalen over de vervanging van onderzeeboten. In ons onderzoek bekeken we hoe de minister dit project heeft ingericht en hoe het is uitgevoerd.