Verslag 2018 Algemene Rekenkamer

In het Verslag 2018 verantwoorden we ons over de resultaten van ons werk in 2018.

Hoe kijken we terug op 2018?


Personeelsbestand weer versterkt

2018 was het jaar waarin de Algemene Rekenkamer na de reorganisatie in 2017, haar personeelsbestand weer heeft kunnen versterken. Het Kabinet besloot ons budget te verhogen, zodat het weer beter aansluit bij de uitvoering van onze wettelijke taak. Vanaf 2018 krijgt de Algemene Rekenkamer stapsgewijs meer budget – van € 1 miljoen extra in 2018 tot € 3 miljoen extra per jaar vanaf 2022. Met het extra geld konden we flink investeren in de werving, opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Er zijn 57 nieuwe medewerkers aangenomen, ingewerkt en opgeleid.

Toename van het aantal medewerkers in 2018

Verdeling man/vrouw blijft gelijk

Wat hebben we in 2018 onderzocht?


Publicaties

In 2018 hebben we 58 publicaties uitgebracht : 36 onderzoeksrapporten, 21 brieven aan de Tweede Kamer en 1 update van een webdossier.
Van de 36 onderzoeken waren er 21 voor het Verantwoordingsonderzoek 2017. Dat is ons onderzoek naar de verantwoording die ministers afleggen in hun jaarverslagen over  bestedingen, bedrijfsvoering en beleid. (In 2018 onderzochten we  de jaarverslagen uit 2017, daarom is de titel Verantwoordingsonderzoek 2017.)

Nieuw: wat vinden betrokkenen van ons onderzoek?

In het jaarverslag 2018 besteden we extra aandacht aan 8 onderzoeken die we in dat jaar hebben uitgevoerd. Dat doen we, voor het eerst, in de vorm van een kort interview met een extern betrokkene. Zo krijgen we een beeld van het effect van onze onderzoeken op personen en organisaties in dat werkveld of beleidsterrein.

Drie voorbeelden: brexit, windenergie op zee en VN-missie Mali

Enkele quotes van de geïnterviewden:

  1. over het rapport De voorbereiding van het kabinet op de gevolgen van brexit: Jochem Wiers, hoofd Task Force Brexit bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken: “Met het rapport van de Algemene Rekenkamer in de hand konden wij de druk verder opvoeren om het bedrijfsleven te doordringen van de noodzaak om voorbereidingen te treffen op brexit”.
  2. over het rapport Kosten van windenergie op zee: Bert Wilbrink, senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “Als beleidsmakers kijken we meer vooruit, terwijl het onderzoek van de Algemene Rekenkamer vooral factchecken achteraf was. Wij zouden meer gebaat zijn bij een onderzoek waarbij beleidsmatig kritisch wordt meegekeken, waardoor we ons beleid al dan niet kunnen bijstellen. De kwaliteit van het rapport is overigens prima.”
  3. over het rapport Inzet Nederlandse krijgsmacht voor de VN-missie Mali: Edgar Heida, luitenant-kolonel bij het Ministerie van Defensie “De Algemene Rekenkamer heeft ons een spiegel voorgehouden en de schaduwzijde van de mentaliteit van ‘can do’ laten zien.”

De overige 5 uitgelichte onderzoeken zijn:

Vastgoed van het Rijk 
Zicht op revolverende fondsen van het Rijk
Toegang tot langdurige zorg
Asielinstroom 2014 – 2016
Samenwerking met rekenkamers in de Arabische regio (Sharaka-programma) 

Wat waren in 2018 onze samenwerkingsprojecten?

In het Sharaka-programma werken we samen met rekenkamers in partnerlanden uit de Arabische regio. We hebben onder andere met onze Sharaka-partners ruim een jaar gewerkt aan een review van de nationale voorbereidingen voor het werken aan VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (sustainable development goals, ‘sdg’s’).

Palestijnse rekenkamer over het Sharaka-programma

Lana Assi, Hoofd Public and International Relations, State Audit & Administrative Control Bureau (SAACB) of Palestine (rekenkamer van de Palestijnse gebieden): “De samenwerking met de Algemene Rekenkamer en de andere zes deelnemende rekenkamers uit de Arabische regio was heel inspirerend en succesvol.”

Koepelorganisaties

Ook in 2018 was de Algemene Rekenkamer actief in regionale en mondiale koepelorganisaties:

  • EUROSAI (de vereniging van nationale rekenkamers in Europa)
  • INTOSAI (de vereniging van nationale rekenkamers wereldwijd)
  • Contactcomité (het overlegorgaan van de presidenten van rekenkamers van EU-landen en de Europese Rekenkamer).

Wat kostte het controleren van de rijksoverheid door de Algemene Rekenkamer in 2018?

De Algemene Rekenkamer controleert de rijksoverheid. Dat kostte in 2018 € 30,6 miljoen.

Financiële feiten op een rijtje

Personeelskosten: de Algemene Rekenkamer besteedde in 2018  € 26,2 miljoen aan personeelskosten, dat is 86% van onze totale uitgaven. In 2018 gaven we afgerond € 3,2 miljoen uit aan inhuur van externe medewerkers, ongeveer 12%. Dat is veel meer dan in 2017 en ook meer dan de overheidsnorm van 10%. De verklaring: we hebben mensen ingehuurd om de onderbezetting op te vangen en om de organisatie verder te ontwikkelen.
De overige uitgaven (€ 4,4 miljoen) waren materiële uitgaven, onder meer voor ICT, communicatie en diensten en middelen.  
De reorganisatiekosten liepen door in 2018 en zijn ook gestegen: van afgerond € 1,3 miljoen in 2017 naar € 1,5 miljoen in 2018.
De cijfers op deze pagina zijn voorlopig. Op Verantwoordingsdag 2019 publiceren we al onze uitgaven van 2018 in ons opendatabestand.