Personeelsbeleid Rekenkamer sluit meer aan bij strategische keuzes

De Algemene Rekenkamer werkt sinds dit jaar met een langetermijnstrategie voor het personeelsbeleid. Team P&O heeft daarvoor een strategisch personeelsplan ontwikkeld waarin in beeld is gebracht welke kennis en vaardigheden de Algemene Rekenkamer nu en op termijn nodig heeft. Hiermee wordt de omslag in gang gezet om bijvoorbeeld vacatures niet meer ad hoc in te vullen. Claudia Noort-Verhoeff, personeelsstrateeg bij Team P&O, heeft in deze omslag een belangrijke rol gespeeld.

Beeld: Willy Nihot
Claudia Noort-Verhoeff

Claudia Noort: “Het is heel mooi dat we nu in beeld hebben wat onze personeelswens is voor de toekomst. Uiteraard in samenhang met ons budget en het kennismanagement dat je wilt opbouwen in de organisatie. Zo weten we bijvoorbeeld welke cruciale kennis we standaard in huis moeten hebben; denk aan financiële kennis voor begrotingsonderwerpen. Daarnaast kijken we aan de voorkant mee welke kennis en vaardigheden we nodig hebben voor onderzoeken die in ons jaarplan zijn opgenomen of voor andere activiteiten.”

“En we kijken ook breder, we zijn bijvoorbeeld meer extern georiënteerd: in hoeverre sluit wij aan bij de focuspunten die het Rijk heeft op personeelsgebied, we zoeken nadrukkelijk de samenwerking op met andere Hoge Colleges van Staat en de departementen en volgen nauwgezet de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met als doel de vertaalslag te kunnen maken: wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor onze organisatie?” 

Samenwerking staf- en onderzoeksdirecties

De personeelsstrategen bij de Algemene Rekenkamer zijn werkzaam voor de hele organisatie, maar ook specifiek voor directeuren van onderzoeksdirecties. Met hen spreken zij frequent over lopende onderzoeken, capaciteit, cultuur, ziekteverzuim en adviseren bij knelpunten. Daar waar P&O zich in het verleden vooral bezighield met capaciteitsvraagstukken, is dat nu veel breder, met de nadrukkelijke bedoeling om taken en functionarissen van de stafdirectie en zes onderzoeksdirecties dichter bij elkaar te brengen.

Claudia: “Allemaal ten behoeve van het primaire proces: onderzoek uitvoeren en publiceren over het functioneren en presteren van de rijksoverheid en de daaraan verbonden organen. Er is een omslag in gang gezet waardoor je meer in samenhang werkt. We denken veel meer mee aan de voorkant van het onderzoek. Als de jaarplannen voor onderzoek worden gemaakt kijken we als Team P&O welke kennis voor een specifiek onderzoek nodig is. Hebben we die kennis in huis en bij wie, of moeten we die van buiten halen en onder welke condities kan dat? Kortom, we vragen ons steeds af waar we onze kennis en vaardigheden zo optimaal kunnen inzetten voor de organisatie.”

Strategisch personeelsplan

Claudia Noort-Verhoeff werkt nu anderhalf jaar bij Team P&O. De eerste grote klus die ze heeft opgepakt is het schrijven van een strategisch personeelsplan. Claudia: “Daarin zie je hoe alles bij elkaar komt, want om zo’n personeelsplan te kunnen schrijven, moet je nadenken over de vraag wie wij zijn als organisatie, wat ons strategisch beeld van de toekomst is en hoe we met onze tijd meegaan. Als er grote thema’s opkomen in de maatschappij, zoals nu met de energietransitie, moeten we daarop kunnen inspelen.”

2019 was het eerste jaar dat de Algemene Rekenkamer aan de slag is gegaan met het strategisch personeelsplan. Het plan geeft een beeld van de komende vijf jaar (2019-2023) en wordt elk jaar geüpdatet. In 2020 wordt dus gewerkt met de versie 2020-2024.

Van onderzoeker naar personeelsstrateeg

Claudia Noort is in 1999 in dienst gekomen bij de Rekenkamer. Zij had eerder als fractiemedewerker in de Tweede Kamer gewerkt. Aanvankelijk werkte ze bij de Rekenkamer als medewerker planning en control maar al snel daarna als junior onderzoeker. “Ik weet nog goed”, aldus Claudia, “ik was nog maar net in dienst en vond onderzoek al meteen super interessant. Ik heb toen aangegeven dat ik daar graag aan wil meewerken. Heel mooi was dat ik van de Rekenkamer de ruimte heb gekregen om te gaan studeren en mij verder in die richting te ontwikkelen.

Daarnaast is Claudia een aantal jaar lid en later voorzitter geweest van een van de medezeggenschapsorganen, het GO. Ook is zij al een tijd fondsbeheerder van het Sociaal Fonds van de Rekenkamer, die leningen geeft aan medewerkers die in financiële problemen zitten. En recent is ze ploegleider BHV geworden.

In 2003 ben ik junior onderzoeker geworden, in 2009 onderzoeker en nog wat later senior onderzoeker. Zo’n twee jaar geleden werd bij een reorganisatie breed binnen dit kennisinstituut de vraag gesteld of medewerkers zich willen oriënteren op een overstap binnen of buiten de Rekenkamer. Voor mij was dat een mooi moment om na te denken over een overstap naar de stafdirectie. Ik ken de organisatie goed en weet welke hobbels genomen moeten worden om staf- en onderzoekstaken dichter bij elkaar te brengen. Bovendien bouw en harmoniseer ik graag, iets wat goed past bij een P&O-functie. Binnen de stafdirectie wil ik de ruimte en het vertrouwen uitdragen naar anderen, dat wat ik altijd van de organisatie heb gekregen.